ท่อสีเหลืองพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์

SCG”ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)