บริษัท ไฟฟ้าชลนที จำกัด เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา สี และ สินค้า อื่นๆ หลายยี่ห้อ

uPVC CONDUITS & FITTINGS

EMT & IMC Conduit Fitting

Wire & Cable

sebder check rotation measure or other

Industrial Control Push button & Pilot lamp

Low Voltage Electrical Distribution

XTRA SHILD SERIES

SYANDARD SERIES

XCOLOUR STRONG SERIES

HEAVY DUTY SERIES

Cable Accessories