ท่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า แล้สายโทรศัพท์ (สีขาว) JIS

SCG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)”JIS