โมชั่นเซ็นเซอร์ HI-TEK แบบติดเพดาน HEMX02000S


อินฟราเรดโมชั่นเซนเซอร์ อุปกรณ์สำหรับใช้ควบคุมหลอดไฟหรือโคมไฟเพื่อ เปิด-ปิด ไฟเมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว
รัศมีในการตรวจจับความเคลื่อนไหวอยู่ในระยะไม่เกิน 6 เมตร และตรวจจับได้รอบทิศ 360 องศา
สามารถตั้งเวลาใช้งานเซ็นเซอร์ได้ 10 วินาที ถึง 10 นาที และปรับแต่งเพื่อใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

น้ำหนัก 0.08 กก.
ขนาด 2.2 × 11.5 × 11.5 เซนติเมตร