โมชั่นเซ็นเซอร์ แบบติดเพดาน HACO LX-PR-20B


อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดเพดาน ด้วยรังสีอินฟราเรด ใช้ตรวจการเคลื่อนไหวเมื่อมีคนผ่านในบริเวณตรวจจับ
รองรับกำลังไฟสูงสุด 1,200W(220-240V/AC) ขนาด 0.5 วัตต์
มีองศาการตรวจจับ Top view 360 องศา และ Side view 120 องศา

น้ำหนัก 0.2 กก.
ขนาด 5.5 × 11.5 × 11.5 เซนติเมตร