สวิตช์แสงแดด HACO LX-P01/L มีไฟแสดงสถานะ 6 แอมแปร์


Sensor ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ เมื่อสภาวะแสงถึงค่าที่กำหนด
ทำงานตามการตรวจจับสภาวะแสง โดยมีไฟสัญญาณแสดงสถานะ
เหมาะสำหรับหลอดไส้และหลอดฟลูออเรสเซนต์

น้ำหนัก 0.05 กก.
ขนาด 4.7 × 4 × 9 เซนติเมตร