สวิตช์หรี่ไฟ PANASONIC WEG57816H 300 วัตต์ สีเทา


ช่วยปรับเปลี่ยนความสว่างได้ตามความต้องการ หรือลักษณะการใช้งาน
ช่วยยืดอายุหลอด และประหยัดพลังงานตามความสว่างที่ลดลง
สินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.824-2551

น้ำหนัก 0.03 กก.
ขนาด 4.4 × 3 × 4.5 เซนติเมตร
สีสินค้า

เทา

หมวดสี

เทา

ซีรีส์

FULL COLOR WIDE SERIES