ฝาปิดช่องว่าง 1 ช่อง SCHNEIDER 3030P สีขาว


ฝาปิดช่องวงจรไฟฟ้าสำหรับติดตั้งร่วมกับหน้ากาก เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต แข็งแรง ทนทานให้การปิดได้อย่างมิดชิด และไม่ลามไฟ
สามารถใช้ปิดเต้ารับ เต้าเสียบ หรือสวิตช์ไฟที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเพื่อป้องกันมลภาวะ

สีสินค้า

ขาว

หมวดสี

ขาว

ซีรีส์

CONCEPT