ปลั๊กอเนกประสงค์ตั้งเวลา 3 ขากลม TOSHINO TS-EB1


ปลั๊กไฟอเนกประสงค์ เลือกปรับตั้งเวลาการทำงานของปลั๊กได้
เลือกได้ทั้งแบบ 12/24 ชั่วโมง และตั้งเวลาต่ำสุดได้ 1 นาที
ระบบป้องกันไฟกระชาก ระบบป้องกันไฟเกิน พร้อมไฟแสดงสถานะ

น้ำหนัก 0.13 กก.
ขนาด 10 × 6 × 13 เซนติเมตร